Prøven skal finde sted søndag d. 14. nov.

Det bliver spændende!!!

YES - vi bestod - endog med ros!! Se længere nede på siden:

I efteråret 2010 træner vi til GULDPRØVEN.

 

Der er nu meget høje krav - især til en egenrådig og stædig Beagle. Men min mor klør på - assisteret af min far (vand- og tæppebærer og hundekrog)

Så er vi klar!

Hvad skal man kunne for at få kørekort

i bronze - sølv og guld?

Her er kravene til "kørekort i GULD":

1. Spadseretur på fortov mv. 

   Hunden følger fører i løs line - også når

fører skifter retning og tempo. Der

standses ved fortovskant, hvor hunden

roligt skal afvente førers tilladelse, før

hund og fører går over gaden til det

modsatte fortov. På turen skal hunden

roligt acceptere kraftige forstyrrelser

fra f.eks. andre hunde, cyglister, børn

og/eller voksne, kørestole, kondiløbere

osv.

2. Blive holdt af en fremmed

   Hunden holdes af en fremmed, mens

føreren går ud af syne i en kort periode

(ca. 1min)Hunden skal forholde sig roligt

imens.

3. Indkald uden line

   Fører går ca. 10m væk fra hunden og

kalder hunden til sig (hunden kan evt.

holdes af en hjælper, mens føreren går

væk.) Der afsluttes med at hunden følger

fører i rimelig nærhed over en afstand på

ca. 10m.

4. Kontrolleret frit følge

   Hunden, der ikke er i line, men er under

kontrol, skal følge sin fører i rimelig

nærhed over en afstand på ca. 25m.

Der skiftes retning minimum 2 gange

undervejs, ligesom de passerer en anden

fører med en hund i line.

5. Forblive på stedet uden line

   Hunden dækkes af og fører går ca. 10m

fra hund, der skal forholde sig i ro i 3min.

Undervejs, væk fra hunden, går fører ud

af syne et kort øjeblik.

6. Sende hunden i "seng"

Fører medbringer hundens kurv, tæppe eller lignende, som placeres ca. 5m fra

hund og fører. Fører sender så hunden

frem til tæppet, hvor hunden glad skal

lægge sig og forblive i ro. Fører går

herefter retur til hunden.

7. Stoppe hunden

   Hunden bevæger sig frit omkring fører

uden line. I en afstand af ca. 10m fra

fører stoppes hunden i enten sit, stå eller

dæk. Fører går derefter til hunden og

roser den.

8. Efterlade hunden

   Hunden bindes af i en ca. 2m lang line, og

fører går ud af syne i ca. 3min. Hunden

skal roligt afvente at fører kommer retur

(hunden må ikke hyle, gø eller lignende).

9. Omgængelighed ved mad

   Et tyggeben eller lignende (noget

spiseligt, hunden gerne vil have) lægges

indenfor hundens rækkevidde. Hunden

afventer roligt og efter ca. 3-5sek. får

den tilladelse til at tage det. Hunden skal

ligeledes acceptere at benet på et

tidspunkt roligt bliver taget fra den af

fører. Fører skal kunne kontrollere hunden

alene ved hjælp af kropssprog og stemme.

10.Ansvar og pligt som hundeejer

   Fører stilles 10 relevante spørgsmål om hundeejerens ansvar og pligter. Minimum 8 skal besvares korrekt.

Start på Vejle kommunes parkeringsplads.                   5 hunde/hundeførere til prøve

1. Spadseretur i løs line. Og den foregår fra rundkørslen ved teatret og til gågaden - retur

8. Efterlade hunden, hvorefter fører går væk i 3 min.     2. Blive holdt af en "fremmed" - jeg er blevet træt!!

3. Indkald ca 10m uden line                                         4. Kontrolleret frit følge og møde anden hund

5. Forblive på stedet (dæk) i 3min og fører ud af syne    6. Sende hunden i "seng" - hen på tæppet

7. Stoppe hunden på afstand                                       9. Omgængelighed ved mad. Give og tage kødben

10. Ansvar og pligt som hundeejer                            Og her er det en kendsgerning: DIPLOM på GULD-niveau

BEMÆRK: alle 10 momenter SKAL bestås for at hund og fører kan tildeles Dansk KennelKlubs Kørekort til hund - GULD. Hund og fører skal optræde hensynsfuldt i forhold til deres omgivelser før, under og efter "køreprøven". Hvis hunden laver udfald mod mennesker eller hunde, kan kørekortet tilbageholdes. 

Og bagefter gør det godt med en meget lille frokost!

Dagen startede som den plejer: op kl. 7:00 derefter den første luftetur (altså "pølle").

Morgenmaden var temmeligt indskrænket, da jeg skulle være sulten efter godbidder under prøven!!

Lang snusetur ned igennem byen med min far - og så begyndte vi kl. 10:00.

Vejret var truende, og ærgerligt, hvis det skulle være regnvejr, som vejrudsigten "lovede". Men det holdt - helt perfekt.

Jeg og 4 andre hunde var til guldprøve - og det lykkedes for mig og 2 andre at bestå.

Og oveni blev min mor rost for at have været til samtlige træningstimer/dage/aftner = FLIDSPRÆMIE.

På hjemturen tog min mor og far frokosten ved en pølsevogn = hotdog!! - mens jeg var gået helt omkuld.

Det var så det!!!

Hvad der nu skal ske i 2011, ved min mor og jeg ikke.

Måske Agility..... eller Rally....

Men tilbage til foråret 2010 - i kulde og regn kom vi i gang med træningen til Kørekort i sølv . Men pyt, det giver motion og frisk luft i næsen - og forhåbentlig et godt resultat til prøven i juni. Og det gik godt - se bare:

1. Lege med hunden

   Fører skal lege med sin hund på en rolig

og kontrolleret måde. Hunden skal vise

glæde herved og fører skal kunne stoppe

hunden. Der kan evt. benyttes

legegenstande som hunden er glad for.

Legen må ikke bære præg af en

apporteringsøvelse.

2. Spadseretur på fortov

   Hund skal følge fører i slap line - også

når fører eksempelvis drejer til siden og

vender om. Der standses ved fortovskant,

hvor hunden roligt skal afvente til fører

tillader, at de krydser vejen til det modsatte fortov. På turen skal hunden

roligt acceptere forstyrrelser fra f.eks.

- cyklister, mennesker, andre hunde,

kondiløbere, kørestole, barnevogne,

opslåede paraplyer o.s.v.

  3. Indkald

Linen tages af hunden. Fører går ca. 10

meter fra hunden og kalder den til sig.

Hunden skal komme direkte hen til fører

og der afsluttes med at hunden forholder

sig roligt tæt ved fører. Når hunden er

helt i ro sættes linen på igen. Hunden kan

holdes af en hjælper, mens fører går væk.

4. Forblive på stedet i line

   Hunden kommanderes i dæk position. Linen

lægges ved hunden. Føreren går ca. 5 meter

fra hunden, der skal forblive på stedet i

samme position i 2 minutter. Herefter går

fører retur til hunden

Det  er altså min mor og mig helt ude til venstre. Ude til højre står en anden beagle, fra Billund, og som er ny på holdet

Kravene "Kørekort til hund" i sølv er:

5. Ind og ud af bil

   Hund og fører går med slap line hen til

bilen. Hunden afventer roligt, at bildøren

bliver åbnet. Først når tilladelse bliver

givet, må hunden hoppe ind i bilen. Bildøren

lukkes. Hunden skal forholde sig roligt

indtil døren igen åbnes. Hunden skal

ligeledes roligt afvente at få tilladelse

til at forlade bilen igen. Vær opmærksom

på, om hunden kan tåle at springe ind/ud

af bilen, eller om hunden evt. skal løftes.

6. Følge fører væk fra  forstyrrelser

   Hund og fører går med slap line ind i

en gruppe af mennesker med hunde der

alle føres i line. Fører tager linen af sin

hund, går/løber væk fra gruppen og

kalder på hunden. Hunden skal straks

komme ved kaldet. Ca. 15 meter borte

fra gruppen stopper fører og hund. Linen

påsættes igen mens hunden forholder

sig roligt

7. Hilse kontrolleret på mennesker

   En venlig fremmed person hilser

først på fører og derefter på hunden.

Hunden må ikke hoppe op ad den

fremmede. Fører skal kunne bremse

hund med stemmen, hvis den viser tegn

på at ville hoppe op.

8. Ikke tigge, når du tager din egen

mad frem

   Fører tager mad frem og spiser,

mens hund er tæt ved i slap line.

Dette skal hunden acceptere. Hunden

må ikke udvise anmassende

tigge-adfærd eller stjæle af maden.

Her står min træner, Steen;                           Forhindringerne iSøndermarksskoven er sjove

Sådanne udfordringer er bare lige noget for mig                Pjatte-lege er jeg også god til.

I  gågaden er der mange steder til afslapning. Her er min træner!                                    Føtex Parkeringsplads

Vi møder også sjove/rare mennesker, der hjælper med træningen. Her går/står/dækker under jernbanebroen

9. Undersøges af en fremmed

   Hunden holdes af fører og skal

forholde sig roligt, mens en venlig

fremmed undersøger hundens mund,

øjne, ører, poter o.s.v. grundigt. Hunden

skal acceptere henholdsvis at sidde, stå

og ligge, mens "undersøgelsen" finder

sted. 

 

10. Ansvar og pligt som hundeejer

   Fører stilles 8 relevante spørgsmål

om hundeejerens ansvar og pligter.

Min. 6 skal besvares korrekt.

Bemærk: alle 10 momenter SKAL bestås for at hund og fører kan tildeles Dansk KennelKlubs Kørekort til hund - GULD.

Hund og fører skal optræde hensynsfuldt i forhold til deres omgivelser før, under og efter "køreprøven". Hvis hunden laver udfald mod mennesker eller hunde, kan kørekortet tilbageholdes. 

Jeg er bare god til at gøre det, mor siger

         Her er jeg ved at træne til Beagle Funday i Esbjerg til sept.

Gå rigtig pænt i løs line                                      

Ikke tigge mad (det var også bare en tør kiks)            Lege - og stoppe, når mor siger det

        Dommer hjælper ved indkald                                 Gå i flok - og gå ud uden line

Skal ligge i dæk i hele 2 min. (meget lang tid!!)   Ind imellem må jeg have en slapper

Først instruktion af prøveleder Jens 

 Ind og ud af bilen. Dommeren er opmærksom!!

Og sådan gik selve prøven lørdag d. 5. juni 2010 i fremragende vejr:

Her det så en kendsgerning:                    Bestået sølvprøve

Det måtte min mor og far fejre:            Frokost på Neptun, havde min mor lovet

Nu trænger vi til en lang sommerferie, inden vi starter på Guldholdet med de andre, dygtige hunde (og hundeførere) i efteråret 2010. Se starten af denne side.

Her er så den første af prøverne, Bronze - og første forsøg på Sølv:

Min mor og jeg var meget  spændte, da vi skulle til prøve i "kørekort til hund/bronze".

For jeg er jo en livlig én, der har travlt med så mange ting, at jeg ikke altid kan koncentrere mig om det, jeg skal.

Men jeg kan jo godt, når jeg skal, så jeg var helt rolig og koncenreret - og klarede prøven uden bemærkninger!

Min mor var meget stolt, for vi startede 30 hunde på holdet - og kun 10 bestod og fik dermed kørekort.

Nu er det snart efterår, og så starter vi på næste niveau: "kørekort i sølv".

Vi glæder os, også til at mødes med alle vores venner.

 

Ja, så er vi på SØLVholdet, og træner og dygtiggør os til den vanskelige prøve i midten af november.

Koncentration                                         Rigtig flot dækøvelse

Bare lidt "hundesnak" før træningen  Så opmærksom KAN jeg være 

Så kom prøven, lørdag d. 14. november. I de foregående 2 uger havde min mor (og far) trænet mig meget - men novembervejret havde drillet med megen regn, så jeg var på forhånd ikke så glad for dæk-øvelsen - NED I DET VÅDE. Hjemme på stierne havde jeg gået flot ved min mors (og fars) side - sådan da! Men jeg elsker jo at komme ud og snuse til noget nyt. Så min far prøvede inden prøven at "krudte mig af" i hundeskoven Grund Skov ude ved Stouby.

Så er det alvor:

Hvad skal man kunne, for at få kørekort i bronze?

3. Følger i løs line

   Linen tages af hunden. Fører går ca. 10 meter fra hunden og kalder den til sig. Hunden skal komme direkte hen til fører og der afsluttes med at hunden forholder sig roligt tæt ved fører. Når hunden er helt i ro sættes linen på igen. Hunden kan holdes af en hjælper, mens fører går væk.

4. Venter ved døre/låger

   Hunden - der er i line - skal vente, mens dør/havelåge bliver åbnet. Det sikres, at der er fri bane, fører og hund går igennem. Hunden venter derefter roligt, mens dør/havelåge bliver lukket.

5. Har omgang med mennesker og hunde

   Hunden følger fører i slap line rundt blandt en gruppe af mennesker. Fører standser op i gruppen og samtaler med en person i ca. 1 minut. Imens skal hunden forholde sig roligt i sid, stå eller dæk (stillingen er valgfri og må skiftes, men hunden skal forblive rolig ved førers side). Hunden må vise interesse, men skal være til at kontrollere.

6. Forbliver på stedet i line

   Hunden kommanderes i enten sit, stå eller dæk. Linen lægges ved hunden. Føreren går ca. 3 meter fra hunden, der skal forholde sig i ro i 1 minut (et enkelt stillingskift kan accepteres). Herefter går føreren retur til hunden

7. Daglig soignering

   Hunden skal roligt acceptere, at fører børster og berører den, over hele kroppen, i forbindelse med den daglige soignering (2-3 minutters soignering). 

 

8. Undersøges af en fremmed

   Hunden skal roligt acceptere at en venlig fremmed foretager en lettere undersøgelse af hundens pels, mund, øjne, ører, poter o.s.v. 

 

9. Indkald

   Linen tages af hunden og fører skal kunne kalde hunden til sig fra 5 - 10 meters afstand. Hunden skal blot komme direkte hen til fører - ikke nødvendigvis indtage nogen position. Hunden kan evt. holdes af en hjælper mens fører går væk.

10. Ansvar og pligt som hundeejer

  Fører stilles 6 relevante spørgsmål om hundeejerens ansvar og pligter i dagligdagen, hvoraf min. 3 skal besvares korrekt.

2.Halsbånd og line

Det er vigtigt, at halsbånd og line passer til hunden, og at føreren er i stand til at sætte det korrekt på hunden.

Vær opmærksom på, at hunden ikke kan trække sig ud af halsbåndet. Der må kun anvendes halsbånd (uden pigge) eller fast sele.

1.Samle op efter hunder og kontrol af Id

Hver fører medbringer en eller anden form for "Hm-Hm-pose" (og skal selvfølgelig benytte den om nødvendigt). Hunden skal bære navneskilt, være lovmæssigt forsikret og tilmeldt Dansk Hunderegister. Hunden skal forholde sig roligt mens ID kontrolleres af bedømmer. Hunden skal forholde sig roligt mens ID kontrolleres af bedømmer.

I den dejlige rådhuspark, i det dejlige efterårsvejr, leger min mor med mig. Og jeg bliver slet ikke vild, da jeg kun er lidt glad for min legebold, der stadig lugter fælt.

Se godt efter, for her går jeg helt perfekt - UDEN LINE - efter at være sluppet løs mellem alle de andre hunde. Tja, det kan jeg bare (når jeg vil)

Der arbejdes ihærdigt med 8 vanskelige spørgsmål om ansvar og pligt som hundeejer. De 7 var helt rigtige.

Det her har jeg prøvet masser af gange, så ingen problemer med at hoppe op, og ind i bilen.

Den øvelse, min mor havde været mest nervøs for, DÆK i 2 min. forløb bare godt. Men jeg skulle heller ikke ned og ligge i de store vandpytter på græsset.

Træner, dommer og prøveleder gør resultatet op: ud af de 10 discipliner har vi bestået de 7. Men lineføringen var for stram, madglæden var for stor, og jeg var for ivrig med at hoppe ud af bilen. Så alt ialt er kursus gennemført, men ej bestået.

Nu er vi gået i "vinterhi" og venter så på, det bliver forår, så vi kan komme på "banen" igen. 

                 Gå over vejen i løs line